Gıdalar için Artık Kutuları

Kağıtları, plastikleri, camları ayırdığımız gibi -ki maalesef birçok yerde bu ayrım hala gerçekleşemiyor- gıda artıkları için de ayrı kutular olsa. Çöp kutuları demek istemiyorum çünkü gıda artıkları çöp değildir, artıktır, birçoğu insanlar ve hayvanlar için kullanılabilir durumdadır, bir kısmı ise arazi doldurma gibi başka işlevlerde kullanılabilir.

Bu kutuların olması gıda artıklarının yitip gitmesini engelleyecek ve değerlendirilebilmelerini sağlayacaktır. Artıklar, besin değerleri nedeni ile toprak doldurma işleminde gübre görevi görerek toprağın besin değerini artırır. Bu nedenle ayrıca biriktirilmeleri önem taşımaktadır.

Ayrıca eğer gıda artıkları için ayrı kutularımız olursa evde, işletmelerde, restoranlarda ne kadar gıda artığı oluşturduğumuzun farkına varabiliriz. Öylece çöpe atmak yerine ayrı kutularda biriktirdiğimizde bu artıkların ne kadar çok olduğu dikkatimizi çekecek ve zaman içinde artıkların önlenmesine katkı sağlayacaktır. Yani bir taşla iki kuş, hem farkındalık artırarak artıkların azaltılması hem de yeniden değerlendirilmeleri sağlanacaktır.