Çevre Duyarlı Tarım

Büyük ölçekli tarımsal sanayi dünyanın kaynaklarını tüketmekte ve yüksek miktarda sera gazı salınımlarına sebep olmaktadır. IAASTD raporunda ve diğer güvenilir kaynaklarda belirtildiği üzere çevre duyarlı tarım teknikleri uzun dönem üretim verimliliğini daha çok artırmaktadır. Aynı zamanda kırsal alandaki sürdürülebilirliği, aile çiftçiliğinin ayakta kalmasını ve daha adil tarım yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca herbisitlerin, pestisitlerin, kimyasal gübrelerin ve fosil yakıtların zarar verici şekilde kullanımının da önüne geçer. Çevre duyarlı tarım, toprağı ve biyolojik çeşitliliği korumaktadır. Bugünü ve yarını besleyebilmek için çevre duyarlı tarım tekniklerinin benimsenmesinin ve kırsaldaki yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir.