Gıda Kayıpları ve Artıkları

Gıda kaybı ve gıda artıkları birbirinden farklı iki terimdir. Gıda kaybının ve artığının ne olduğu, hangi aşamalarda meydana geldikleri ve ne derece bizim tercihlerimize bağlı oldukları önlenmeleri bakımından önemli bir adımdır.

Gıda kaybı tüketilebilir olan gıdanın kütlesinde tedarik zincirinde meydana gelen azalmadır. Kütlesel kaybının yanı sıra gıdanın kalitesinde, ekonomik ve besin değerinde de kayıplar meydana gelebilir. Tedarik zincirinin tüm zincirlerinde gıda kaybı oluşabilmektedir. Tarladaki hasattan gıdanın fabrikada işlenmesi, taşınma ve depolanma süreçlerinde olabileceği gibi.

Gelişmekte olan ülkelerde özellikle üretim ve depolama süreçlerinden kaynaklı gıda kayıpları görülürken gelişmiş ülkelerde ise tüketici tercihlerinden ötürü daha çok gıda artıkları görülür.  Gıda artığı halen değeri olan gıdanın tüketilmemesidir. Gıda artığının oluşması daha çok tüketicilerin tercihlerine bağlıdır. Tüketicilerin davranışları, talepleri, beklentileri gıda artıklarının oluşmasında etkilidir.