Gıda Kayıplarının ve Artıklarının Etkileri

Tarımsal ürünlerin tarladan soframıza gelene kadar ekonomik, besinsel değerlerinin bir kısmını kaybetmelerinden ötürü bu verim kaybını telafi etmek için daha çok üretim yapılmaktadır. Ancak üretim yenilenemeyen kaynaklarımızın seferber edilmesi ile yapılmaktadır. Daha çok üretim suyun, enerjinin, toprağın, emeğin, zamanın etkin kullanılmaması demektir. Dahası hali hazırda kıt olan suyun kirlenmesine, toprağın çoraklaşmasına, çevre tahribatına sebep olmaktadır.

Oysa dünya iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sebep olduğu felaketlerle mücadele etmektedir. Verimsizlikten ötürü üretimin artırılması dünyada daha çok karbon ayak izi bırakmakta ve sınırlı olan kaynakların tekrar verimsiz kullanmasına sebep olmaktadır. Bu da iklim değişikliği mücadelesinde hız kaybetmemize sebep olmaktadır.

Öte yandan gelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakacak olursak çok kısıtlı olan imkânların verimsiz kullanılması ülke ekonomilerine de büyük bir yük getirmektedir, gelişmelerine katkı sağlayacak alanlarda yatırım yapma fırsatlarının önüne geçmektedir. Sistemin verimsizliğinden ve tüketici davranışlarından ötürü yapılan ilave üretimin, kaynak kullanımının bedelini yoksullar hissetmektedir. Gıda kayıp ve artıklarının oluşması nedeni ile gerekenden daha çok üretim yapılmaktadır. Kıt kaynakların kullanımından ötürü gıda fiyatlarının artışına neden olmaktadır. Hali hazırda yeterli gıdaya ulaşamayan ve gelirinin büyük bir kısmını gıda harcamalarına ayıran kişiler için bu durum hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Bütçesinin en önemli harcama kalemi gıda olan bölgelerde kişiler kendilerini geliştirmeye, rekabetçi olmaya bütçe ayıramamaktadır. Bu nedenle de yoksulluk çıkmazında saplanıp kalmaktadırlar.

Üretimin 3’te 1’inin gıda kayıp ve atığı olarak yer almasının yoksulların, gıda güvencesizliği ile karşı karşıya gelenlerin sırtında nasıl bir kambur olduğunu tahmin etmek zor değil. Gıda kayıp ve artıklarının önüne geçerek dolaylı olarak milyonların daha refah yaşamasına hizmet edeceğiz. Yalnızca biraz sorumlu davranmak birilerinin açlık çekmemesine, yeterli gıdaya ulaşmasına, hayatını daha iyi sürdürebilmesine katkı sağlayacak.

Katkımızı azımsamayalım, yokluğumuzu da.