Sürdürülebilir Gıda Sistemleri

1996 Dünya Gıda Zirvesinde gıda güvencesi, tüm insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, her zaman, güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan ulaşabilmesi ve bu istikrarı koruyabilmesi olarak tanımlanır. Gıda güvencesi bu dört temel üstünde yükselir: bulunabilirliği, ulaşılabilirliği, gıdaların bizlere yararlı olabilmesi, bu durumun sürdürülebilir olabilmesi

Dünya nüfusunun artışı ve henüz sonlandırılamayan açlık, kıt kaynaklar, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar gıda sistemlerine daha bütüncül bakmamızı ve daha sürdürülebilir bir sistem kurmamızı gerektirmektedir. Bu noktada öyle bir sistem kurulmalıdır ki bugün ve yarın için tarladan çatala dahası çataldan sonra gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesi ile tüm zincirde üretimden, işletmeye, lojistiğe, pazarlama ve satış zincirine, tüketime akılcı tercihler yapılmalıdır.