Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals -SDGs-) kimsenin arkada kalmamasını hedeflemektedir. Hedef 2030 yılına kadar bu koşulları sağlayabilmektir.  

Birinci hedef yoksulluğun giderilmesi; ikincisi açlığın sonlandırılması; üçüncüsü sağlıklı bireyler devamında nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sıhhi koşullar; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları; sorumlu tüketim ve üretim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; hedefler için ortaklıklar olarak sıralanmaktadır.

Kaynak: link