Yerel Gıda Üretimi

Uluslararası politikalardan ötürü senelerdir gıda üretimini büyük şirketler, ithalatçı ülkeler yönlendirmektedir. Bu sebeple gelişmekte olan ülkelerin gıda politikaları dış politika çerçevesinde şekil almaktadır. Ülkeler bu politikalar nezdinde rekabetçi olamadıkları bazı yöresel ürünlerini üretmekten vazgeçmişlerdir. Dolayısı ile ürün çeşitliliklerini sınırlamışlardır. Üretimlerini daha çok ihracat yapacak ürünlere ve ihracata yönlendirmişlerdir. Bunun sonucunda ülkeler kendi toplumlarını besleyebilecek gıdayı üretememeye başlamışlardır. Bugün gıda fiyatlarının dalgalanması en çok bu ülkeleri etkilemektedir.

Gıda krizleri ve açlıkla karşı karşıya kalmamak için toplumlar kendi nüfuslarını besleyebilecek ve küçük çiftçileri koruyabilecek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek şekilde gıda üretimini planlamadırlar. İnsanların gıdaya erişim hakkını sağlayabilmek amacıyla bu planlamanın daha adil, demokratik ve şeffaf bir şekilde planlanmalıdır.