Savunuculuk

Sağlıklı ve rasyonel beslenme, gıda kayıplarının ve artıklarının önlenebilmesi ve gıda artıklarının değerlendirilebilmesi için aşağıdaki başlıklarda savunuculuk faaliyetleri yürütülmektedir.

No 1 Organik Artık Kutuları

Organik artıkların atılabilmesi için belediyelerce  organik artık kutularının yerleştirilmesi ve bu kutuların kullanımının teşvik edilmesi

No 2 Etiketlerde Yenilik

Gıda etiketlerinde bilgilendirici barkodlar aracılığı ile gıda artıklarının önlenmesi

No 3 Proje Değerlendirme Kriterlerinde Yenilik

Gıda kayıplarının önlenebilirliğinin ve gıda artıklarının değerlendirilebilmesinin proje değerlendirmede kriter olarak kabulü

No 4 Marketlerde Göz Hizasında Satılan Abur Cuburların Kaldırılması, Tacize Son!